CBRE istraživanje pruža promišljeni, unapređeni uvid u trendove nekretnina, strategije i mogućnosti širom sveta, kako bi vodio naše klijente ka dostizanju prepoznatljivog i suštinskog učinka.

CBRE istraživanje je integrisana zajednica preeminentnih istraživača koji obezbeđuju investitorima i zakupcima istraživanje tržišta nekretnina, ekonometrijsko predviđanje i korporativne strategije, kao i strategije za javni sektor širom sveta.


ERIX


ERIX (ERIKS) je globalna aplikacija koja je CBRE-ovo vlasništvo i koja beleži zbirne, uporedive podatke o tržištu nekretnina za preko 200 gradova širom sveta i koja se ažurira kvartalno. Sistem omogućava pojedinačno izveštavanje o gradovima i unakrsnim tržištima. Sistem omogućava da se lokalni podaci sa višestrukih tržišta sastave u jednu globalnu bazu podataka brzo i efikasno. Merenja lokalne valute i spratnog prostora širom sveta se sistematski konvertuju u globalno standardizovane merne jedinice, kako bi se omogućilo međunarodno poređenje i analiza, dok se lokalno znanje, stručnost i podaci sintetizuju u konzistentni dostupni set relevantnih informacija o tržištu nekretnina.
 

Ekonometrijsko Predviđanje


Naš rigorozni pristup modeliranju i predviđanju u kombinaciji sa znanjem o transakcijama i lokalna tržišna stručnost lokalnih stručnjaka za istraživanje, naglašava neuporedivu istraživačku platformu za pružanje usmerenog saveta, uverljive odluke i konačno, bolje rezultate klijenata. CBRE-ovi ekonometrijski, savetodavni, izuzetni proizvodi sa perspektivom, pružaju konzistentni modelirajući pristup za predviđanje ključnih tržišnih varijabila na podtržišnom nivou i za osnove prostora i tržišta kapitala.


Globalna Istraživačka Kapija


Globalna istraživačka kapija spaja CBRE-ovu kolektivnu globalnu istraživačku inteligenciju u jednu platformu, pružajući vam lak pristup našem najnovijem smislenom vođstvu i uvidima širom svih geografskih regiona i sektora.