Kome da se obratim ako mi je potrebna pomoć? 
Obratite se našoj službi za pomoć Global Research Gateway (Globalna kapija istraživanja)

Šta je Globalna kapija istraživanja?
Globalna kapija istraživanja je „prozor“ javnosti u CBRE Research (CBRE-ovo istraživanje), koja pruža jedinstvenu tačku pristupa za predstavljanje resursa za istraživanje, rezultata, alata i regionalnih istraživačkih internet-stranica širom sveta. Ona takođe omogućava našim korisnicima da pretražuju i dobiju naše izveštaje o istraživanju koji su dostupni javnosti, kao i druge rezultate, pomoću snažnog interfejsa za pretragu.

FAQ TOPICS (Često postavljana pitanja, teme): Registracija | Problemi sa otvaranjem tržišnih izveštaja | Upravljanje mojim nalogom | Pretraga | Pomoć

 

Registracija


Zašto moram da se registrujem da bih pogledao/la CBRE-ovo istraživanje i kakva je korist od toga? 

Zahtev za registraciju omogućava nam da zaštitimo naše znanje i da bolje uslužujemo naše korisnike, nudeći dodatne usluge onima koji se registruju. Zahtev za registraciju nam takođe omogućava da pratimo upotrebu, što nam dozvoljava da procenimo koje rezultate najviše čitaju naši korisnici. Razumevanje preferenci naših korisnika omogućava nam prilagođavanje naših budućih rezultata i prioriteta temama i najvažnijim rezultatima naših korisnika. U skladu sa tim, praćenje korišćenja će nam omogućiti da se preciznije usmerimo na teme koje interesuju naše klijente.

Kada se registrujete, možete direktno preuzeti/pregledati CBRE-ovo istraživanje prilikom kasnijih poseta GRG-u, pomoću upotrebe kolačića*. Dodatna korist prilikom registracije uključuju: mogućnost čuvanja kriterijuma pretrage i obaveštenja putem e-pošte. Registracija vam takođe omogućava kreiranje naloga na Globalnoj istraživačkoj kapiji ili dodelu područja u MyGateway (Moja kapija), gde se nalazi lista My Reports (Moji izveštaji), koja prikazuje preferirane rezultate, kao i podešavanja za obaveštenja putem e-pošte.

Mogu li pristupiti platformi Globalne kapije istraživanja bez registracije?
Zahtevamo od svih korisnika da se registruju kako bi mogli da pogledaju naše istraživanje.

Ipak, ako ste CBRE-ov klijent, možete primati e-poštu od nas, a koja sadrži rezultate istraživanja. Ovi rezultati se mogu otvoriti i preuzeti bez prethodne registracije/prijave, ali takvi rezultati će biti dostupni samo određeni vremenski period. Ograničenje tog vremena varira od rezultata do rezultata.

Nazad na vrh

Problemi sa pregledom Tržišnih izveštaja


Blokiranje iskačućih prozora
Najčešći razlog za nemogućnost otvaranja naših tržišnih izveštaja jeste omogućavanje blokiranja iskačućih prozora u vašem pretraživaču. Ovo je standardna karakteristika koja sprečava otvaranje neželjenih iskačućih prozora. Pošto se naši pdf izveštaji otvaraju u novom prozoru, preporučujemo da proverite podešavanja vašeg pretraživača. Pročitajte više na linkovima ispod:
 
- Google Chrome
- Firefox
- Safari


Cookies (Kolačići)
Ako ste se uspešno registrovali za CBRE Gateway nalog, ali se od vas traži da se prijavite svaki put kada kliknete na neki od naših izveštaja, to je zato što vam je pretraživač podešen tako da ne dozvoljava čuvanje kolačića. (Svrha kolačiča je da vas upamti: da ne morate da se prijavite svaki put na vaš nalog. Kolačići ne čuvaju lične informacije, osim vaših detalja za prijavu). Preporučujemo da proverite podešavanja vašeg pretraživača. Pročitajte više na linkovima ispod:

- Google Chrome
- Firefox
- Safari

Pročitajte više o CBRE-ovoj politici kolačića.

Za dodatnu pomoć obratite se na adresu [email protected]. Jedan od naših stručnjaka će sarađivati sa vama kako bi se rešio bilo kakav problem.

Nazad na vrh
Upravljanje Mojim nalogom


Kako da podesim Email Alerts (Obaveštenja putem e-pošte)?
Nakon registracije videćete kolonu Set Email Alert (Podešavanje obaveštenja putem e-pošte) u vašem polju za pretragu rezultata (najdalja kolona desno). Kako da podesite obaveštenja putem e-pošte kada se objavi određeni CBRE rezultat istraživanja:

- Označite polje za podešavanje obaveštenja putem e-pošte za izveštaj/e o kojima želite da budete obavešteni
- Lliknite na Save Email Alerts (Sačuvaj obaveštenja putem e-pošte)
- Iskačuće polje u kome piše Uspešno ste sačuvali podešavanje za obaveštenja putem e-pošte će se pojaviti
- Vaše obaveštenje je podešeno

Koliko često ću dobijati obaveštenja putem e-pošte?
Obaveštenja putem e-pošte slaće se jednom nedeljno i sadržaće one CBRE rezultate istraživanja koja odgovaraju vašim preferencama. Imajte na umu da datumi i periodi objavljivanja izveštaja variraju. Periodičnost je označena u koloni Frequency of Search Results (Učestalost rezultata pretrage).

Kako da izmenim moja obaveštenja putem e-pošte?
Vaša obaveštenja možete izmeniti u Moja kapija odeljku na stranici vašeg naloga. Poslednja kolona u tabeli Manage MyGateway Documents (Upravljanje dokumentima Moja kapija) naziva se View (Pregled). Ovi linkovi vam omogućavaju da pregledate ili izmenite kriterijume pretrage koje ste odabrali, da podesite obaveštenja putem e-pošte pomoću Expanded Search (Proširena pretraga). Klik na link Pregled postavlja vaše odabrane kriterijume u ekran Proširena pretraga, gde možete izmeniti kriterijume. Imajte u vidu da iako se obaveštenja putem e-pošte mogu podesiti preko Quick Search (Brza pretraga), obaveštenja podešena preko Brze pretrage možda neče moći da se pregledaju niti da se izmene iz ekrana Moja kapija. Ova funkcija je dostupna za obaveštenja podešena preko ekrana Proširene pretrage.

Postoji li ograničenje na broj obaveštenja putem e-pošte koja mogu da podesim?
Možete podesiti onoliko obaveštenja koliko želite.

Kako da otkažem moja obaveštenja putem e-pošte?
Vaša obaveštenja mogu biti otkazana ili izmenjena u bilo kom trenutku preko odeljka Moja Kapija na vašoj stranici naloga.

- Označite polje Remove from Email Subscriptions (Ukloni obaveštenja putem e-pošte), pored izveštaja koji želite da uklonite
- kliknite na Save Changes (Sačuvaj promene)
- Rezultat je uklonjen

Kako mogu da promenim lične podatke?
Vaše podatke možete promeniti u bilo kom trenutku posetom odeljka Manage My Details (Upravljanje mojim detaljima) u odeljku Moja Kapija sna vašoj stranici naloga.

Kako da promenim moju adresu e-pošte?
Mi koristimo adresu e-pošte kao jedinstveni identifikator. Ako se vaša adresa e-pošte promeni, molimo vas da se ponovo registrujete.

Šta da radim ako zaboravim lozinku, ili ako želim da je promenim?
Korisitite link za Forgotten/Reset Password (Zaboravljena lozinka/resetovanje lozinke). Ako imate tehničkih problema, kontaktirajte službu za pomoć Research Gateway. Jedan od naših timova za podršku će vam pomoći da rešite bilo kakav problem.

Zašto koristimo kolačiče?
Mi koristimo tehničko sredstvo koje se naziva kolačiči, kada pristupite našoj stranici. Glavna svrha ovih kolačića je da vas upamte: sprečavanje da morate da se prijavite svaki put na vaš nalog. Kolačići ne čuvaju lične informacije, osim vaših detalja za prijavu.

Pročitajte više o CBRE-ovoj politici kolačića.

Nazad na vrh

Pretraga u toku


Kako da pronađem CBRE-ove rezultate izveštaja?

Platforma Globalna istraživačka kapija poseduje snažan pretraživač, koji je izgrađen po narudžbini kako bi isporučio tačne rezultate. Postoji Brza pretraga, gde možete pretraživati unosom ključnih reči/lokacija/sektora. Takođe možete dodati ograničenje za sektor klikom na jedno od polja Limit to (Polje za ograničenje), koje je locirano ispod polja za Brzu pretragu.

Polje Proširena pretraga omogućava vam da napravite detaljnu pretragu, kombinacijom odabira pokrivenosti panregionalne i panglobalne pokrivenosti, kao i specifičnih regiona/zemalja/tržišta sa lokacijama, sektorima, ključnim rečima. Izveštaji o panpokrivenosti mogu se dobiti označivanjem odgovarajućeg polja Global and Pan Regional Coverage (Globalna i Panregionalna pokrivenost), pored mape u polju za Proširenu pretragu. Ako označite jedno od ovih polja pokrivenosti, opcija(e) pokrivenosti koje ste odabrali popuniće polje za odabir Panregiona/zemlje (Pan-Region/Country) ispod. Na primer, ako označite Pan EMEA opširne izveštaje, to će postaviti Pan EMEA u polje Select Pan-Region/Country (Odabir Panregiona/zemlje) i kada budete kliknuli na Search (Pretraži), dobićete Pan EMEA izveštaje.
 
Kako da dobijem savete za pretragu?
Koristi zelene„?“ ikonice pored odeljaka Ekrana za pretragu. One pružaju savete kako da pretražujete.
 
Šta su rezultati „About Real Estate“ („O nekretninama?“)
Članci o nekretninama su nedeljni izveštaji koji su naglašeni na Homepage (Početna strana) platforme Globalne istraživačke kapije. Ovi rezultati su jedni od mnogih u kojima CBRE pruža uvid u najnovije trendove u oblasti nekretnina.


Kako funkcionišu ključne reči?
Keywords (Ključne reči) se pojavljuju kao autosugestije u Brzoj pretrazi i navedene su u Proširenoj pretrazi. One zavise od vašeg izabranog regiona/tržišta/zemlje. Drugim rečima, samo ključne reči koje se odnose na vaš odabrani region/zemlju/tržište zemlje prikazane su u opcijama.
 
Kako da sačuvam moje pretrage?
- Koristite ekran za Proširenu pretragu odaberite kriterijume koje želite da pretražujete
- Kliknite na Sačuvaj pretragu
- U iskačućem prozoru Sačuvanih pretraga, unesite ime po izboru za vašu sačuvanu pretragu
- Kliknite na Sačuvaj pretragu
- Pretraga je onda sačuvana i uključena u listu vaših Sačuvanih pretraga
- Kliknite na ime vaše Sačuvane pretrage kako biste napravili listu Search Results (Rezultati pretrage)
- Da biste obrisali, kliknite na Delete link (Obriši link) sa desne strane vaše sačuvane pretrage

Nazad na vrh


Video-snimci


Kako da pregledam video-snimke?

Klikom na naziv video-snimka, pomoću rezultata pretrage, ili putem direktnog linka na stranici, pokrenuće se video-snimak u vašem pretraživaču u odgovarajućem iskačućem prozoru. Imajte u vidu da ako već niste prijavljeni, možda ćete morati da se prijavite pre nego što budete mogli da pregledate video-snimak. Proverite da vam je pretraživač podešen tako da blokira iskačuće prozore. Ako niste sigurni kako da isključite blokiranje iskačućih prozora u vašem pretraživaču, kontaktirajte našu  Global Research Gateway službu za pomoć.


Pomoć


Kome da se obratim ako mi je potrebna pomoć?

Obratite se našoj službi za pomoć Global Research Gateway

Nazad na vrh