Privacy Policy

Globalna politika zaštite podataka i upotrebe kolačića

Poslednji put ažurirano: 20. februar 2020.

Pažljivo pročitajte.

Korporacija CBRE Group, i sve njene filijale (u daljem tekstu, „CBRE”, „mi”, „nas” ili „naš”), razumeju značaj zaštite podataka. Naša Globalna politika zaštite podataka i upotrebe kolačića („Politika") definiše način na koji koristite naše globalne i javne veb-sajtove (u daljem tekstu, „Sajt"), kao i način na koji komunicirate sa zaposlenima iz kompanije CBRE. Svrha ove Politike je da vam pomogne da razumete na koji način prikupljamo, koristimo, čuvamo i eventualno otkrivamo vaše lične podatke i izbore koje pravite prilikom donošenja informisanih odluka kada koristite naš Sajt. Takođe opisujemo kako nam se možete obratiti ukoliko imate pitanja kako u praksi funkcioniše naša Politika zaštite podataka.

 1. Globalna politika zaštite podataka

  1. Vaše prihvatanje samim korišćenjem

  2. Vrste podataka koje prikupljamo

  3. Kako koristimo vaše podatke

  4. Podaci koje o vama dobijamo od trećih lica

  5. Treća lica sa kojima delimo vaše lične podatke

  6. Prekogranični prenos ličnih podataka

  7. Zaštita i bezbednost podataka

  8. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

  9. Vaša prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka

  10. Promene ove Politike

  11. Službenik za zaštitu podataka

 2. Politika upotrebe kolačića – Automatsko prikupljanje podataka

  1. Naše korišćenje kolačića

  2. Praćenje učinka

  3. Upravljanje vašim preferencijama kolačića

 3. Obratite nam se

 1. Globalna politika zaštite podataka

  1. Vaše prihvatanje samim korišćenjem

   Ova Globalna politika zaštite podataka opisuje kako kompanija CBRE prikuplja, koristi i otkriva određene lične podatke dobijene preko ovog Sajta. Napominjemo da, u skladu sa važećim zakonom, vaša upotreba ovog Sajta označava vaše razumevanje i prihvatanje uslova ove Globalne politike zaštite podataka. Ova Globalna politika zaštite podataka je uneta u, i sastavni je deo Uslova i odredaba koji generalno regulišu vaše korišćenje Sajta.

  2. Vrste podataka koje prikupljamo

   Od vas prikupljamo, odnosno, dobijamo sledeće vrste ličnih podataka:

   • Kontakt-informacije (kao što su ime i prezime, fizička ili elektronska pošta i broj telefona)

   • Podaci u vezi sa našim aktivnostima zapošljavanja i vašim profesionalnim iskustvom (kao što su ime i prezime, poslovna e-pošta, poslovni telefon, poslovna adresa, zemlja u kojoj poslujete, oblast kojom se bavite, radno mesto ili pozicija)

   • Informacije o nalogu (kao što su korisničko ime ili lozinka)

   • Podaci u vezi sa odnosima s klijentima (kao što su podaci o poslovnim kontaktima, zemlja u kojoj poslujete, oblast kojom se bavite, radno mesto ili pozicija, podaci o profesionalnoj saradnji i vezama, uključujući i vaše primarne kontakte u kompaniji CBRE, sve osobe iz Kompanije sa kojima ste bili u kontaktu, kao i kontakte sa kojima ste najviše sarađivali, i podaci koje nam vi dostavljate, a koji nam omogućavaju da obavimo određene poslove za vas, kao npr. vrste investicija koje vas interesuju)

   • Onlajn identifikatori (kao što su identifikatori mobilnih uređaja za reklamiranje i prikupljanje podataka o geolokaciji)

   • Podaci o načinu na koji koristite naše veb-sajtove. Za više informacija pročitajte našu Politiku upotrebe kolačića

   Pored toga, prikupljamo i sledeće podatke o vama od trećih lica:

   • Kada komunicirate sa nama preko društvenih mreža (na primer, kada „lajkujete” nešto što je objavljeno na društvenim mrežama)

   • Tehničke informacije iz oglasa koje mi postavljamo na veb-sajtove trećih lica (kao što su IP adresa, tip i verzija pretraživača, identifikatori uređaja, podešavanja lokacije i vremenske zone)

  3. Kako koristimo vaše podatke

   Komunikacija sa vama – Ponude ili usluge za koje ste pokazali interesovanje:

   Kada posetite ili obavljate posao preko našeg Sajta, od vas će se možda tražiti da se registrujete ili da nam prosledite svoje lične podatke ili informacije o nalogu. Kada nam pružite ovu informaciju, možemo da je iskoristimo da vas kontaktiramo i ponudimo vam proizvode ili usluge za koje ste pokazali interesovanje. U skladu sa svojim legitimnim interesima, kompanija CBRE koristi lične podatke koje prikuplja od vas da bi mogla da vam pruži ovakve usluge. Međutim, ništa ne radimo bez vašeg pristanka, i ako nam poručite da ne želite da u budućnosti koristimo ove podatke (preko našeg postupka odjavljivanja koji je opisan u daljem tekstu), mi ćemo poštovati vaše želje.

   Komunikacija sa vama – bilteni i reklamni materijali:

   U cilju informisanja korisnika i klijenata o našim najnovijim vestima, proizvodima i uslugama, mi ćemo slati e-poruke i reklamne materijale na e-adrese koje ste nam prosledili prilikom registracije na naš Sajt, ili kada ste od nas tražili informacije. Kompanija CBRE posluje u skladu sa važećim zakonima kada koristi vaše lične podatke u ove svrhe, a u nekim zemljama, gde je to primenljivo (kao, na primer, u zemljama EU) koristi opciju pristanka korisnika. Napominjemo da pored toga što reklamiramo svoje proizvode i usluge, mi ponekad sarađujemo sa trećim licima i šaljemo reklame i drugi marketinški materijal kako bismo promovisali proizvode i usluge trećih lica (na primer, proizvode i usluge naših poslovnih partnera). Ako ste izabrali opciju kojom ste dali saglasnost da vam šaljemo ponude sa naše liste, biltene ili druge promotivne materijale, a kasnije odlučite da više ne želite da primate takve biltene ili materijale, možete tražiti da se vaše ime ukloni sa liste sledeći uputstva koja šaljemo u svakoj e-poruci (ili iskoristiti postupak odjavljivanja koji je opisan u daljem tekstu).

   Profesionalna saradnja sa vama – upravljanje odnosima sa klijentima:

   Možda ćemo koristiti podatke o vašim odnosima sa klijentima (koje prikupljamo preko vizitkarti koje ste ostavili zaposlenima u kompaniji CBRE ili kada komunicirate sa njima telefonom ili e-poštom, na primer) da bismo vam pružili željene usluge i lakše upravljali našim zajedničkim odnosima. Takođe zadržavamo pravo da koristimo određene anonimne i grupne podatke o našim klijentima kada vršimo interne analize podataka. U skladu sa svojim legitimnim interesima, kompanija CBRE koristi lične podatke koje prikuplja od vas da bi mogla da vam pruži ovakve usluge i da bi svojim klijentima pružila bolje usluge. Uz vašu saglasnost, poslaćemo vam informacije ili usluge ili promotivni materijal koji će vas možda interesovati.

   Kako još koristimo vaše podatke:

   Lične podatke koje ste nam prosledili možemo takođe da koristimo u sledeće svrhe:

   • Upravljanje, procenjivanje i poboljšanje našeg poslovanja (uključujući i razvoj novih proizvoda i usluga, upravljanje našim komunikacijama; procenjivanje učinka naših reklama i njihovo poboljšavanje; analiziranje naših proizvoda, usluga, veb-sajtova, aplikacija za mobilne i sve ostale digitalne uređaje; povećanje funkcionalnosti naših veb-sajtova, aplikacija za mobilne i sve ostale digitalne uređaje)

   • Pripremanje i unošenje podataka u izveštaje sa grupnim podacima, koji ne sadrže lične podatke na osnovu kojih se osobe mogu identifikovati

   • Primenjivanje naših Uslova i odredaba ili drugih zakonskih prava

   Takođe koristimo podatke na druge načine i u takvim slučajevima vam šaljemo posebna obaveštenja kada podatke prikupljamo. Ako niste saglasni sa nekim drugim načinom na koji koristimo podatke, obratite nam se elektronskim putem na adresu [email protected].

  4. Podaci koje o vama dobijamo od trećih lica

   Sadržaj koji nude treća lica:

   Na našem Sajtu možemo da prezentujemo ili objavljujemo sadržaj trećih lica, kao što su liste nekretnina, koje dobijamo od naših dobavljača. Ovaj sadržaj može da sadrži linkove za druge veb-sajtove koje ne uređuje i kojima ne upravlja kompanija CBRE, ili se na njima od vas može tražiti da navedete svoje lične podatke. Na primer, na ovim stranicama se od vas može tražiti da navedete svoju adresu e-pošte da biste se registrovali i onda primali obaveštenja ili delili liste sa prijateljom. Ove podatke prikupljaju naši dobavljači, a ne mi. U nekim slučajevima, ovi dobavljači nama prosleđuju lične podatke koje su dobili od vas. Mi nismo odgovorni za politiku zaštite ličnih podataka naših dobavljača. Savetujemo vam da pročitate njihove politike zaštite ličnih podataka kako biste znali na koji način oni koriste i drugima prosleđuju lične podatke koje im vi dostavljate.

   Kako treća lica koriste podatke:

   Nezavisno od korišćenja našeg Sajta, imate pravo da delite svoje podatke sa drugim veb-sajtovima ili subjektima, na primer sa veb-sajtovima ili subjektima koji imaju profesionalne marketinške liste i želite da vam njihova povezana društva šalju posebne ponude i promotivne materijale. Ovi veb-sajtovi ili subjekti mogu odlučiti da ove podatke podele sa nama. Kompanija CBRE nije odgovorna za, i ne preuzima na sebe pravnu obavezu ako neki partner ili veb-sajt ili subjekt prikuplja, koristi ili deli bilo koje vaše podatke i na taj način krši sopstvenu politiku zaštite podataka ili važeći zakon.

   Marketinške informacije:

   U skladu sa važećim zakonom, imamo pravo da kupimo marketinške informacije od trećeg lica i da ih dodamo našoj postojećoj bazi podataka kako bismo unapredili svoje oglašavanje i obezbedili relevantne ponude za koje mislimo da biste bili zainteresovani. Takođe, imamo pravo da povežemo ove marketinške informacije sa ličnim podacima koji se mogu identifikovati a koje ste nam vi prosledili.

  5. Treća lica sa kojima delimo vaše lične podatke

   Treća lica za potrebe preusmeravanje reklama:

   Mi ćemo, u nekim slučajevima, deliti podatke o tome kako koristite naš Sajt sa dobavljačima kako bismo mogli da vam pošaljemo reklamni materijal koji će vas više interesovati. Na primer, naši dobavljači mogu da prate vaše aktivnosti preko našeg Sajta pomoću kolačića, i da vam potom pošalju reklame na osnovu vaših interesovanja u zavisnosti od toga koje ste stranice posećivali ili koje ste društvene mreže koristili. Naši dobavljači će, u nekim slučajevima, takođe deliti informacije sa nama o vašim aktivnostima na našem Sajtu koje su nam potrebne u analitičke svrhe. Za obradu vaših ličnih podataka u ove svrhe, kompanija CBRE traži vaš pristanak. Više informacija o kolačićima koje koristimo, kao i o davanju i povlačenju pristanka, možete pročitati u dole navedenoj Politici upotrebe kolačića.

   Pružaoci usluga:

   Imamo pravo da delimo vaše lične podatke sa kompanijama koje su naši ovlašćeni agenti u pružanju usluga, uključujući i ove pružaoce usluga:

   • pružaoci usluga koji obavljaju poslove vezane za infrastrukturu i IT sektor, uključujući pružaoce usluga cloud platformi

   • marketinške, reklamne i agencije koje se bave komunikacijama

   • eksterni revizori i spoljni savetnici

   • pružaoci usluga iz oblasti analitike kolačića

   • oglašivači na mreži

   • pružaoci usluga iz oblasti testiranja / analitike veb-sajtova

   Svaki pružalac usluga se obavezuje da će, u skladu sa prirodom samih podataka, sprovesti i održavati odgovarajuće bezbednosne i zaštitne mere koje garantuju da neće doći do neovlašćenog pristupa, uništavanja, korišćenja, menjanja ili obelodanjivanja vaših ličnih podataka. Pošto poslujemo na globalnom nivou, prenosimo vaše podatke u druge zemlje i nadležnosti koje ne obezbeđuju uvek isti nivo zaštite podataka kakav postoji u vašoj zemlji. U situacijama kada prenosimo vaše podatke izvan zemlje, mi ili naši dobavljači, u zavisnosti od slučaja, odgovorni smo da obezbedimo odgovarajuću zaštitu u skladu sa važećim zakonom kako bismo učinili sve da zaštitimo sve vaše podatke. Više informacija o Prekograničnom prenosu ličnih podataka možete pročitati u nastavku teksta.

   Imate pravo da zatražite da vaše lične podatke ne delimo kada to radimo u skladu sa našim legitimnim interesima. Treba da znate da kada nam ne dozvolite da delimo vaše lične podatke u svrhe legitimnih interesa koje ima kompanija CBRE, to može uticati na usluge koje vam pružamo. Više informacija o Vašim pravima pročitajte u nastavku teksta.

   Entiteti koji su pravno povezani sa nama:

   U slučaju da dođe do integracije kompanije CBRE ili prenosa naše imovine, Sajta ili poslovanja na drugu kompaniju, kompanija CBRE ima pravo da prenese vaše lične podatke ili da ih podeli sa drugom stranom. U takvim slučajevima, kompanija CBRE će vas o tome obavestiti putem e-pošte ili će na istaknutom mestu na Sajtu postaviti obaveštenje koje će tamo stajati 30 dana od dana promene vlasništva kompanije CBRE jer to znači promenu organizacije koja ima kontrolu nad vašim podacima. Takođe možemo da delimo vaše lične podatke sa povezanim društvima kompanije CBRE kako bismo vam obezbedili ili ponudili usluge.

   Zakonska obaveza obelodanjivanja podataka:

   Takođe ćemo obelodaniti vaše lične podatke kada to on zahteva zakon, na primer, po sudskom nalogu ili pozivu, ili ukoliko postoji neka druga pravna osnova, ili ako to zahtevaju državni organi u skladu sa zakonom, uključujući i zahteve koji dolaze od strane državne službe bezbednosti ili agencije koja sprovodi zakon, ili u posebnim slučajevima kada verujemo da je obelodanjivanje vaših ličnih podataka neophodno kako bismo identifikovali, kontaktirali ili podneli tužbu protiv osobe koja nanosi štetu našim pravima ili imovini ili ih remeti i sprečava (bilo namerno ili nenamerno).

  6. Prekogranični prenos ličnih podataka

   Obradu podataka u SAD i drugim zemljama nakon što se registrujete na Sajt

   Kompanija CBRE posluje širom sveta. Postoji mogućnost da lične podatke koje o vama prikupljamo prenosimo primaocima, i vaši lični podaci se nekad čuvaju i obrađuju i van zemlje u kojoj su prvobitno prikupljeni, uključujući i Sjedinjene Države, kao i druge zemlje u kojima zakoni o zaštiti podataka nisu uvek toliko strogi kao u zemlji u kojoj ste prvobitno dostavili podatke.

   Prilikom prenosa podataka van zemlje u kojoj su oni prvobitno prikupljeni, štitimo vaše podatke na način kako ova Politika opisuje ili kako vam je rečeno u trenutku kada smo prikupljali podatke od vas (npr. putem posebnog obaveštenja o zaštiti podataka) i pridržavamo se svih važećih zakona o zaštiti podataka prilikom prenošenja podataka.

   Ako se nalazite u jurisdikciji van SAD, prenos ličnih podataka je neophodan da bi vam se obezbedila zahtevana informacija i/ili da bi se izvršila zahtevana usluga. U meri u kojoj je to dozvoljeno zakonom, podnošenje zahteva je ujedno i vaš pristanak za prenos podataka preko granice.

   Kada je reč o prenosu podataka iz Evropskog ekonomskog prostora u Sjedinjene Države i druge jurisdikcije van Evropskog ekonomskog prostora:

   • Povezana društva kompanije CBRE koja se nalaze na teritoriji SAD su potpisnice sporazuma „Štit privatnosti” između EU i SAD, i između Švajcarske i SAD, i

   • kompanija CBRE primenjuje standardne ugovorne klauzule Evropske unije za prenos ličnih podataka koje prikuplja na Evropskom ekonomskom prostoru i prenosi u svoje kompanije u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

   Kao što je navedeno u daljem tekstu, možete nas kontaktirati i zatražiti , kada važeći zakon to dozvoljava, više informacija o merama koje smo preduzeli u cilju zaštite prenosa vaših podataka van EEP.

   Sertifikacija Štita privatnosti:

   Kompanija CBRE je u potpunosti usaglasila svoje poslovanje sa Okvirom Štita privatnosti između EU i SAD i sa Okvirom štita privatnosti između Švajcarske i SAD, kao što je propisalo Ministarstvo trgovine SAD, a odnosi se na lične podatke koje prikupljaju povezana društva kompanije CBRE ili njeni poslovni partneri u Evropskom ekonomskom prostoru i/ili Ujedinjenom Kraljevstvu i/ili Švajcarskoj, i prenose ih u korporaciju CBRE i u njena povezana društva koja se nalaze u SAD, što obuhvata CBRE Global Investors LLC, CBRE GWS Puerto Rico Inc., CBRE Clarion Securities LLC, CBRE Security Services, Inc., CBRE Heery Inc., CBRE HMF, Inc., CBRE Multifamily Capital, Inc., CBRE Capital Markets, Inc., CBRE Technical Services, LLC, CBRE Hana Operations, LLC, Forum Analytics, LLC i Trammell Crow Company LLC u Sjedinjenim Američkim Državama („CBRE SAD”). Ova Politika je dopuna izjave o zaštiti podataka koju klijenti ponekad dobijaju zajedno sa ugovorom. Kompanija CBRE ima potvrdu od Ministarstva trgovine da je njeno poslovanje usklađeno sa principima Štita privatnosti u pogledu obaveštavanja, izbora, odgovornosti za budući prenos, bezbednosti, integriteta podataka i ograničenog broja njihovih namena, kao i pristupa, izvora, primenjivanja prava i preuzimanja pravnih obaveza. Ako postoji bilo kakva protivrečnost između uslova navedenih u ovoj Politici i principa Štita privatnosti, prevladaće principi Štita privatnosti. Za dodatne informacije o programu „Štit privatnosti” ili o našoj sertifikaciji, posetite https://www.privacyshield.gov/. Kompanija CBRE podleže istražnim radnjama koje sprovodi američka Federalna trgovinska komisija po pitanju prilagođenosti poslovanja zahtevima Štita privatnosti.

   Otkrivanje podataka i odgovornost u vezi sa budućim prenosima:

   Kompanija CBRE je u obavezi da otkrije lične podatke ako to zahtevaju državni organi u skladu sa zakonom, uključujući i zahteve koji dolaze od strane državne službe bezbednosti ili agencije koja sprovodi zakon. Kompanija CBRE ima pravo da, kao što je opisano u gore navedenom odeljku Treća lica sa kojima delimo vaše lične podatke, prenese lične podatke trećoj strani. Prema principima Štita privatnosti, kompanija CBRE snosi odgovornost ako treća strana obrađuje ove lične podatke na način koji nije u skladu sa ovim principima, osim ako ne dokažemo da mi nismo odgovorni za događaj koji je doveo do štete.

   Nezavisni izvori za rešavanje žalbi u okviru Štita privatnosti:

   U skladu sa principima Štita privatnosti između EU i SAD, i između Švajcarske i SAD, kompanija CBRE se obavezuje da će rešiti žalbe u vezi s našim prikupljanjem ili korišćenjem vaših ličnih podataka. Osobe koji žive na teritoriji EU, u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj, i koje imaju pitanja ili žalbe u vezi sa našom politikom Štita privatnosti treba prvo da se obrate kompaniji CBRE na: [email protected].

   Kompanija CBRE se dodatno obavezuje da će sve nerešene žalbe u vezi sa Štitom privatnosti predati organizaciji JAMS, dodatnom izvoru zaduženom za rešavanje sporova, sa sedištem u Sjedinjenim Državama. Ako od nas ne dobijete pravovremenu potvrdu u vezi sa vašom žalbom, ili ako niste zadovoljni načinom na koji smo je rešili, obratite se ili posetite https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield za dodatne informacije o ovoj temi, ili ako želite da podnesete žalbu. Usluge koje pruža organizacija JAMS su besplatne. Imate mogućnost, u određenim situacijama, da se pozovete na obaveznu arbitražu kada se radi o žalbama u vezi sa usaglašenošću Štita privatnosti koje nije uspela da razreši organizacija JAMS. Za dodatne informacije o obaveznoj arbitraži, posetite veb-sajt: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

  7. Zaštita i bezbednost podataka

   Kompanija CBRE čini sve što je u njenoj moći da zaštiti bezbednost vaših ličnih podataka, kao i vaše izbore u vezi sa njihovom upotrebom. Imamo instaliran SSL certifikat, i koristimo SSL tehnologiju za uspostavljanje bezbednog linka između veb-servera i vašeg pretraživača, čime štitimo prenos osetljivih ličnih podataka, npr. broj vaše kreditne kartice. Vaše lične podatke čuvamo na zaštićenom serveru, i koristimo sisteme kojima štitimo vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, uništavanja, korišćenja, menjanja ili obelodanjivanja.

   Iako ćemo preduzeti (a zahtevaćemo da i treća lica preduzmu) prihvatljive komercijalne bezbednosne mere predostrožnosti u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka koje prikupljamo i čuvamo na Sajtu, zbog otvorenosti interneta ne možemo garantovati da neće nikada doći do neovlašćenog pristupa vašim ličnim podacima koji se čuvaju na našim serverima ili se prenose od ili do korisnika, i ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju krađe ili gubitka, neovlašćenog pristupa ili štete, ili presretanja podataka ili komunikacije bilo koje vrste. Korišćenjem ovog Sajta potvrđujete da razumete i da prihvatate ove rizike.

  8. Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

   Čuvamo lične podatke koje prikupljamo o vama samo onoliko koliko je neophodno za namene za koje ih prikupljamo, i u skladu sa važećim zakonima. Kada nam vaši lični podaci više ne budu potrebni, mi ćemo ih izbrisati iz naših sistema i evidencije, i preduzećemo sve neophodne korake da iste prebacimo u anonimne podatke na osnovu kojih niko neće moći da izvrši identifikaciju samih podataka (osim u slučajevima kada nas zakoni i propisi obavezuju da čuvamo lične podatke određeni, zakonom propisani, vremenski period).

  9. Vaša prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka

   Marketinška komunikacija:

   Kada se registrujete na ovaj Sajt, možemo od vas tražiti da izaberete da li želite da vam šaljemo e-poruke i druge vidove elektronske komunikacije, kao što su ponude, novosti, izveštaji i drugi promotivni materijal. U svakom trenutku možete povući svoj pristanak ili izabrati opciju odjavljivanja tako što ćete nam se obratiti na način kako je opisano u nastavku teksta.

   Pored toga, imate pravo da zatražite da vaše lične podatke ne obrađujemo kada to radimo u skladu sa našim legitimnim interesima. Napominjemo da kada zatražite ovakvu vrstu izuzeća, to se direktno odražava na obaveze koje smo mi preuzeli u odnosu na vas, kao što je navedeno u ovoj Politici.

   Možete nam se obratiti:

   (a) telefonom, na +1 877 227 3330 ili faksimilom, na +1 212 618 7085

   (b) prateći uputstva za odjavljivanje ili uklanjanje vašeg imena sa liste koja su navedena u svakoj reklamnoj e-poruci koju vam šaljemo

   (c) tako što ćete nam poslati e-poruku na [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”

   • Ako se nalazite na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike, možete nam takođe poslati e-poruku na [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”

   • Ako se nalazite u nekoj od zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected], zajedno sa e-porukom koju ste od nas dobili, a u polju za predmet ukucati „Ukloniti sa liste”

   (d) poštom: CBRE, Inc., 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy

   Vaša odluka da vam više ne šaljemo biltene ili promotivne ili reklamne materijale: (i) nas neće sprečiti da budemo sa vama u kontaktu preko e-poruka ili na neki drugi način, ukoliko treba da ostvarimo kontakt u vezi sa našim postojećim ili bivšim odnosom, i (ii) neće sprečiti nas, kao ni naše zaposlene, ugovarače, zastupnike ili druge predstavnike, da pristupamo i pregledamo vaše lične podatke tokom održavanja i unapređenja Sajta.

   Zahtev za pristup sopstvenim ličnim podacima i ostala prava:

   Takođe, u skladu sa važećim zakonom, imate pravo da tražite da pregledate, procenite, ispravite, izbrišete, prenesete ili da nam uskratite pristanak na obradu vaših ličnih podataka, kao i pravo da uložite žalbu nadležnom organu. To možete uraditi slanjem zahteva na portal kompanije CBRE na kome se rešavaju prava vlasnika ličnih podataka ili podnošenjem zahteva na adresu [email protected].

   Nezavisni izvori za rešavanje žalbi u okviru Štita privatnosti:

   Informacije o nezavisnim izvorima za rešavanje žalbi u okviru Štita privatnosti možete pročitati u gore navedenom tekstu.

  10. Promene ove Politike

   Mi smo globalna kompanija koja se brzo razvija i širi svoje poslovanje. Ovakvo poslovanje zahteva da redovno i kontinuirano procenjujemo i proveravamo ovu Politiku u odnosu na nova tehnološka dostignuća, poslovne prakse i potrebe naših klijenata, i da u skladu sa tim donosimo određene promene. Ukoliko dođe do važnih izmena u ovoj Politici, obavestićemo vas o tome ovde, a ako bude reč o značajnim i važnim promenama, to ćemo istaći na početnoj stranici našeg Sajta (a vas ćemo posebno obavestiti slanjem e-poruke).

  11. Službenik za zaštitu podataka

   U skladu sa lokalnim zakonom, imenovali smo službenika za zaštitu podataka (DPO) u našim filijalama u Nemačkoj. Takođe smo imenovali službenika za zaštitu podataka u Francuskoj. Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa našom Politikom zaštite ličnih podataka ili našim načinom rada, obratite se odgovarajućem službeniku za zaštitu podataka:

   CBRE GmbH, CBRE PREUSS VALTEQ GmbH i CBRE Capital Advisors GmbH

   [email protected]

   CBRE Global Investors Germany GmbH, Nemačka

   [email protected]

   CBRE GWS Industrial Services GmbH

   CBRE GWS IFM Industrie GmbH

   [email protected]

   Francuska

   [email protected]

 2. Politika upotrebe kolačića – Automatsko prikupljanje podataka

  Korišćenjem ovog Sajta pristajete na naše korišćenje kolačića.

  Šta je kolačić:

  Kolačić je mali tekstualni fajl koji veb-sajt čuva na vašem računaru, telefonu ili drugom uređaju sa informacijama o tome kako se krećete po tom veb-sajtu. Kolačići olakšavaju pregled stranica i omogućavaju veb-sajtu da prepozna uređaj nekog korisnika. Kolačić sadrži ime servera posetioca, datum isteka kolačića i vrednost – obično se radi o nasumice generisanom jedinstvenom broju. Kolačići ne omogućavaju pristup vašem računaru, niti ga mogu oštetiti.

  1. Naše korišćenje kolačića

   Kako mi koristimo kolačiće:

   Mi koristimo kolačiće sesije koji u sebi ne sadrže datum, odnosno privremene kolačiće koji se uklanjaju sa računara po zatvaranju internet pretraživača ili gašenju računara, i trajne kolačiće koji ostaju na uređaju do datuma njihovog isteka, osim ako ih ne izbrišete pre toga. Svi kolačići na našem Sajtu su grupisani u tri kategorije i njima možete upravljati preko alatke za upravljanje preferencijama kolačića:

   • Obavezni kolačići: Ovi kolačići su neophodni za funkcionisanje Sajta jer omogućavaju osnovne funkcije internet stranica, kao što su identifikovanje posetioca kao važećeg korisnika i onemogućavanje drugog korisnika da istovremeno pristupi vašem nalogu sa drugog računara, ali nam takođe pomažu da vam ponudimo bolje usluge na osnovu vaših preferenci koje ste uneli prilikom registrovanja na Sajt. Ovi kolačići vam takođe omogućavaju da izaberete svoje individualne preference, odnosno određene kolačiće koje želite.

   • Funkcionalni kolačići: Preko ovih kolačića možemo da pratimo kako koristite Sajt i da na osnovu toga procenimo i poboljšamo njegovu funkcionalnost. Ovi kolačići nam takođe pomažu da poboljšamo iskustvo korisnika prilikom poseta Sajtu. Na primer, od vas dobijamo informacije o tome kako se koristi naš Sajt, pa možemo da unapredimo promocije ili ankete koje organizujemo.

   • Reklamni kolačići: Preko ovih kolačića delimo podatke sa oglašivačima tako da dobijate reklame koje odgovaraju vašim interesovanjima, i oni takođe omogućavaju deljenje pojedinih internet stranica preko društvenih grupa i postavljanje komentara na naš Sajt.

   Kolačići se ne koriste za čuvanje osetljivih podataka:

   Kolačići koje mi koristimo ne čuvaju osetljive lične podatke, kao što su vaša adresa, lozinka ili podaci sa kreditne kartice.

  2. Praćenje učinka

   Ponekad koristimo kolačiće, kao i tehnologiju praćenja, poput veb svetionika, u okviru promotivnih e-poruka koje šaljemo našim pretplatnicima ili u okviru naših reklama za ovaj Sajt. Tehnologije praćenja učinka nam pomažu da pratimo da li je primalac e-poruke obavio neku radnju, na primer, prijavio se za besplatno korišćenje neke usluge u probnom periodu. Ovakvi podaci ne ukazuju na identitet osobe i prikupljaju se grupno. Ponekad koristimo usluge trećih strana da bismo pratili aktivnosti na našem Sajtu. Ova treća lica ponekad koriste privremene kolačiće, odnosno, veb svetionike koji olakšavaju praćenje, ali preko ovako prikupljenih podataka nije moguće identifikovati pojedinačne osobe. Treća lica, čijim se proizvodima i uslugama može pristupiti preko našeg Sajta takođe mogu koristiti kolačiće, i savetujemo vam da pročitate njihove politike privatnosti da biste se obavestili o njihovim kolačićima i praksama u vezi sa privatnošću.

   Ako želite više informacija o kolačićima koje koriste treća lica na našem Sajtu ili želite da iskoristite svoje pravo izbora i ne dozvolite da treća lica koriste vaše podatke, obratite nam se na [email protected]

  3. Upravljanje vašim preferencijama kolačića

   Alatka za upravljanje preferencijama kolačića:

   Naša alatka za upravljanje preferencijama kolačića vam omogućava da ograničite našu upotrebu kolačića, ne računajući obavezne kolačiće. Ako koristite alatku za upravljanje preferencijama na mobilnom uređaju, mi obrađujemo podatke o identifikatoru vašeg mobilnog uređaja za reklamiranje. Kada pristupite našoj alatki za upravljanje preferencijama, trajni kolačići pamte vaše preference navedene u podešavanjima tako da možemo da ispoštujemo vaš izbor ako odlučite da ne želite da primate reklame prilagođene vašim interesovanjima. Ako obrišete kolačiće, uklonićete sve kolačiće uključujući i one koji sadrže uputstva za odjavljivanje koja su postavile same reklamne kompanije. U tom slučaju ćete morati ponovo da pristupite alatki za odjavljivanje kako biste iznova podesili svoje preference. Naš kolačić prepoznaje samo vaše poslednje podešene preference i ne prikazuje trenutno stanje kolačića u pretraživaču.

   Opcija „Ne pratiti”:

   Naš pretraživač u ovom trenutku nema uključenu opciju „Ne pratiti”. Umesto toga, naša tehnologija praćenja koristi alatku za upravljanje preferencijama kolačića.

   Izbegavanje korišćenja kolačića na ovom sajtu:

   Ako vam više odgovara da uopšte ne koristimo kolačiće na vašim uređajima, pre kretanja po ovom Sajtu, morate da onemogućite ili isključite kolačiće u svom pretraživaču, a potom da izbrišete kolačiće koje je vaš pretraživač sačuvao u vezi sa ovim Sajtom.

   Onemogućavanje i sprečavanje daljeg korišćenja kolačića:

   Uvek možete ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće sa ovog Sajta tako što ćete promeniti konfiguraciju vašeg pretraživača. Uputstvo kako da ovo uradite, kao i dodatne informacije o kolačićima, možete pronaći na: https://www.allaboutcookies.org/. Osim toga, iako svaki pretraživač ima različita podešavanja i konfiguracije, kolačiće je obično moguće prilagoditi izmenama u meniju „Preference” i „Alatke”. Dodatne informacije takođe možete pronaći u meniju „Pomoć” vašeg pretraživača.

 3. Obratite nam se

  Uvek nam se možete obratiti ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa ovom Politikom, ili ako imate pitanja ili probleme u vezi sa korišćenjem Sajta, ili ako ne želite da se vaši lični podaci koriste za direktni marketing. Naša uobičajena poslovna praksa je da čuvamo i pamtimo svaki vid komunikacije sa posetiocima našeg Sajta kako bismo vam ponudili još bolje usluge.

  Možete nam se obratiti putem e-pošte na adresu [email protected] ili nam možete pisati na: 321 North Clark Street, Suite 3400, Chicago, Illinois 60654, Attention: Global Director, Data Privacy.

  Posetioci našeg Sajta koji se nalaze na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike:

  Ako se nalazite na teritoriji Evrope, Bliskog istoka ili Afrike, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected] ili nam pisati na: St. Martins Court, 10 Paternoster Row, London EC4M 7HP, United Kingdom, Attention: EMEA Director, Data Privacy.

  Posetioci našeg Sajta koji se nalaze u zemljama Azijsko-pacifičkog regiona:

  Ako se nalazite u nekoj od zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, možete nam takođe poslati e-poruku na adresu [email protected] ili nam pisati na: 15/F M1 Tower, 141 H.V. Dela Costa Street, Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227, Attention: APAC Senior Manager, Data Privacy.