Mirovanje nije opcija, pogotovo kada upravljate poslovanjem. Potreban je strateški uvid kako bi se potrebe vaših nekretnina uskladile sa sa vašim IT zahtevima da neuspeh u tehnologiji u suštini ne bi uticao na vaše poslovanje.

CBRE-ov tim za rešenja za centre podataka je najveći na svetu i jedini u kome su u potpunosti integrisani podaci o nekretninama, pružajući puni spektar usluga za centre podataka. 

Bilo da ste vlasnik, zakupac ili investitor, imaćete punu podršku tokom čitavog životnog ciklusa imovine, od savetovanja i transakcionih usluga do konsulatcija, upravljanja projektom i integrisane operativne podrške vašeg centra za podatke.

Bez obzira na veličinu, obim i geografsko područje, mi ćemo sarađivati sa vama kako bismo vam pružili fleksibilno, prilagodljivo i konzistentno upravljanje centrom podataka i IT rešenja.


Vrhunska IT rešenja za data centar


Naš pristup dovodi do toga da strategija vaše kompanije za data centar drži korak sa današnjim promenljivim IT zahtevima i zahtevima za brzi pristup informacijama u bilo kom trenutku.

Uzimamo u obzir klaud (cloud),kolokaciju i druge novonastale trendove kako bismo razvili uticajna rešenja koja drže korak sa vašim zahtevima poslovanja koje se brzo razvija.


Pitanja u vezi sa upravljanjem rizikom


Naši menadžeri projekta su iskusni u usklađivanju poslovnih i finansijskih potreba sa kriterijumima izgradnje i dizajna, pomažući vam da stvorite troškovno efikasna rešenja kako biste smanjili rizik, a povećali efikasnost.

Razumemo da je pouzdanost centra podataka od velike važnosti; naša rešenja su pokazala da smanjuju poslovni rizik izazvan ljudskim faktorom do 80% kroz koncentrisani trening.