Razumevaje maloprodaje


Kupovne navike mušterija koje evoluiraju predstavljaju veliki izazov za sektor kao što je malorpodaja. Ove promene ponašanja ostavljaju traga na sliku maloprodaje. Ispitujemo relevantne trendove i izveštavamo o njihovim implikacijama na maloprodajne objekte, investitrore i njihove imovinske potrebe.
 

Poverljivi savetnik


Sa našim sveobuhvatnim pristupom, mi savetujemo vlasnike u vezi sa zakupom, prodajom ili strukturnom modernizacijom njihovog maloprodajnog prostora. Procenjujemo, upravljamo i podržavamo transakcije i za kupovinu i prodaju u sektoru šoping centara. Takođe smo podjednako poverljivi savetnik i malim i velikim lancima maloprodaje, jer oni biraju i zakupljuju prodajne objekte koje su pravi instrument njihovog uspeha.
 
Naš detaljan uvid u maloprodaju i potrošače i znanje u kombinaciji sa lokalnim, regionalnim i globalnim prisustvom, pomaže nam da isporučimo pravu konkurentsku prednost našim klijentima, bilo da je reč o malopordaji, investitorima, FMCG-u ili preduzećima u privatnom vlasništvu.