CBRE-ov tim za naftnu i automobilsku industriju pruža sveobuhvatnu uslugu za vlasnike i zakupce benzinskih stanica, izložbenih salona za automobile, parkirališta i druge imovine na putevima.

Nudimo nenadmašnu tržišnu inteligenciju za čitavu industriju - od međunarodnih proizvođača automobila i naftnih kompanija do nezavisnih, porodičnih preduzeća. Naše suštinske usluge uključuju brokersko posredovanje, procene, obnove zakupa, revizije zakupa i optimizaciju portfolija.

Kao jedini konsultant u oblasti nekretnina sa iskustvom u upravljanju i optimizaciji portfolija globalnih benzinskih stanica, razumemo vaše specifične potrebe bolje od bilo kog našeg konkurenta.

Naš tim lokalnih stručnjaka na svim velikim tržištima širom EMEA regiona nam takođe omogućava da preduzmemo procene portfolija na međunarodnom nivou bez ugrožavanja lokalnog znanja i brzine isporuke.

Naše usluge uključuju:

Procenu: Naši stručnjaci podržavaju naftna i automobilska preduzeća pružajući procene u računovodstvene svrhe, za akvizicije i raspolaganje nekretninama. Pri vođenju RICS Red Book procene, mi takođe obraćamo dužnu pažnju na vremenske rokove i složene zahteve velikih bankarskih institucija.

Profesoinalizam: Pružamo širok spektar savetodavnih usluga vlasnicima i korisnicima zakupa u naftnom i automobilskom sektoru, uključujući sve - od pregovora o najmu radi iznajmljivanja opreme, do produženja i ugovornih varijacija.

Brokersko posredovanje: Naš tim specijalista za naftnu i automobilsku industriju je iskusan u preduzimanju imovinskih i zakupnih akvizicija, uključujući i postojeće benzinske stanice ili gradilišta gde bi lokacija odgovarala razvoju. Raspolažemo interesima za imovinu i zakupe na optimalnoj tački u životnom ciklusu imovine, na osnovu stalne analize tržišta.

Savetovanje u vezi sa strategijom: Preduzimamo planiranje mreže, analizu lokacije i reprezentativne studije kako bismo vam pomogli da donesete solidne strateške odluke. Nadgledanjem konkurencije, kao i infrastrukturnih promena kao što su preusmeravanje puteva, označavamo faktore koji mogu uticati na učinak trgovine i identifikujemo nove mogućnosti,

Usluge portfolija: Naši savetnici će analizirati vaše podatke iz portfolija kako bi obezbedili strateška rešenja.Kombinacijom upravljanja podataka računovodstva upravljanjem zakupa i upravljanja imovinom, staramo se da vaša nekretnina bude u skladu sa vašim poslovnim ciljevima.