Naša misija je učinak


Pošto smo na osnovu više od 40 godina iskustva vodeća kompanija u upravljanju investicijama, nudimo vam široku i detaljnu investicionu platformu na osnovu koje možemo dosledno da ostvarimo rezultate investiranja na svetskom nivou, kao i izuzetnu uslugu klijentima. Izuzetno smo pozicionirani u odnosu na konkurenciju zbog naše usredsređenosti na nekretnine i infrastrukturu, sveobuhvatne sposobnosti i posvećenost našim klijentima.  

U našem portfoliju možete naći menadžere koji su stručnjaci za nekretnine, upravljanje investicijama i procenu imovine na terenu u 20 zemalja, na osnovu čega aktivno upravljamo i rukovodimo imovinom kako bi se postigao najveći mogući povraćaj; kako bi prebacivanje kapitala preko granica bilo efektivno i efikasno, i kako bi se obezbedila dodatna vrednost našim klijentima širom sveta. 

Pogledajte još nešto o načinima na koje vam kompanija CBRE Global Investors može pomoći da ostvarite investicione ciljeve.

 

Izdvajamo se po istraživanju investicija i po stručnosti

Nekretnine u Privatnom Vlasništvu

Firma sponzoriše investicione programe za nekretnine u okviru spektra rizika/povraćaja u Americi, Evropi i Aziji za investitore širom sveta. Programi obuhvataju kompletan spektar investicionih rešenja koja se isporučuju preko odvojenih računa i mešavine sredstava.

Hartije od Vrednosti za Nekretnine

Sa fokusom na navedene hartije od vrednosti za nekretnine i infrastrukturu, kompanija CBRE Clarion Securities klijentima širom sveta pruža investiciona rešenja kojima se aktivno upravlja.