Za bilo koga ko kupuje, prodaje, razvija, zakupljuje ili finansira imovinski projekat, naš tim za građevinsku inspekciju će vam pružiti vidljivu komercijalnu prednost.

Od početne faze bilo kakve transakcije, naš uvid, analiza i poznavanje tržišta vam mogu uštedeti novac, kao i identifikovanje i upravljanje vašom izloženošću riziku. Pristupamo tehničkoj inspekciji detaljno, inteligentno i promišljeno, do tančina pregledamo svaki aspekt imovine.

Analiziramo svaki aspekt - i svaku imovinu u portfoliju - pojedinačno i iz svake perspektive.

Naše usluge: Građevinska inspekcija, inžinjerska inspekcija, izveštaji o životnoj sredini.
 
 

Habanje objekata


Mi sarađujemo i sa korisnicima zakupa i sa vlasnicima kako bismo procenili, pregovarali i dogovorili se o habanju. Bavimo pitanjima habanja širokog spektra u svim tipovima imovine - od jednog sprata do portfolija sa hiljadama poseda.

Naše usluge: Procene potencijalnih obaveza o habanju, pregovaranje u sporovima u vezi sa habanjem za vlasnike i korisnike zakupa, tumačenja zakupa i savetovanje, usluge veštaka.
 
 

Građevinsko održavanje


Bez obzira da li je reč o pojedinačnom posedu ili o velikom portfoliju, naš tim za građevinsko održavanje pregleda svaki objekat istom preciznom pažnjom za detalje - gledajući sve od strukture i materijala do inženjerskih usluga. Blisko sarađujemo sa našim kolegama za inženjerske usluge kako bismo odredili sveobuhvatnu strategiju, pa se građevinsko održavanje planira stručno kroz životni ciklus nekretnine, dok se troškom kapitala efikasno upravlja. 

Naše usluge: Planirane preventivne strategije održavanja (PPM), specijalističke inspekcije fasada, implementacija planova održavanja.