Sve što radimo u oblasti usluga za nekretnine tiče se pružanja istaknutog profesionalnog iskustva  u upravljanju objektima, kroz ceo životni ciklus poseda i u širokom spektru klasa nekretnina.


Pouzdano upravljanje počinje visokim kvalitetom 


Upravljanje objektom zahteva poznavanje samog tržišta nekretnina i potreba i zahteva klijenata, korisnika zakupa i posetilaca, kao i stručnost u oblasti tehnologije i strukture objekata. Kao vaš menadžer za nekretnine, mi ćemo ovo sročiti u jasan finansijski plan na osnovu budžeta i prihoda od najma. Rezultat toga su pouzdani izveštaji, posebno prilagođeni vašoj poslovnoj situaciji. Kao vaš menadžer za investicije ili nekretnine, jasno nam je da vam je prioritet da imate funkcionalan kancelarijski objekat. Zbog toga sarađujemo sa najboljim sistemima i najboljim ljudima. To su ljudi koji su precizni, motivisani i strastveni u svom poslu.


Zadovoljstvo korisnika zakupa je važno


Stabilan prihod od najma je od velike važnosti u upravljanju imovinom. CBRE zna da je vaš prihod najbolje zaštićen ako su korisnici zakupa zadovoljni. Preduzimamo sve mere predostrožnosti da bismo izbegli tehničke probleme, ali ako se oni ipak dese, odgovaramo efiksano na zahteve za uslugama, pružamo odlične usluge za objekte i ispunjavamo sve ugovorene stavke najma. Na osnovu našeg sopstvenog istraživanja znamo šta je važno za korisnike zakupa. Merimo zadovoljstvo korisnika zakupa za naše klijente i možemo biti ponosni na povratne informacije koje primamo.


Izgradnja atraktivne investicije


Najvažnije je da se ostvari profit od vaše investicije u kombinaciji sa vašim investicionim horizontom. Zbog toga bismo želeli da vam pokažemo kako vaša nekretnina može prihodovati na osnovu naše stručnosti i kako će to imati pozitivan efekat na krajnji učinak. Na primer, podosta znamo o međunarodnom upravljanju i investicionom tržištu i pratimo u korak trendove među krajnjim korisnicima. Sve to sa jednim ciljem na umu: da pretvorimo vašu nekretninu u vrednu investiciju.


Pokreće nas inovacija


Pioniri smo u korišćenju automatizovanih sistema kao što je Yardi Voyager (finansijsko upravljanje), DMI (upravljanje marketingom i bihevioralna analiza klijenata) i OSS (e-komercijalna platforma za šoping centre).