Uvođenjem najsnažnije servisne platforme u industriji, CBRE obezbeđuje investitorima u nekretnine dokazanu, ali po meri stvorenu strategiju za marketing i  zakup koja daje izuzetne rezultate u skladu sa investicionim ciljevima naših klijenata.

Naši iskusni stručnjaci koji su vodeći na tržištu, jesu eksperti za razvoj prilagođenih, sveobuhvatnih strategija za zakup, koje stvaraju vrednost u svim komercijalnim klasama imovine - uključujući i kancelarije, industriju i maloprodaju. Naša usluga za zakup investitora predstavlja prolaz za usluge u oblasti nekretnina tokom celokupnog životnog ciklusa imovine, uključujući: Tržišta kapitala, usluge u oblasti imovine i procenu.


Globalno znanje, lokalne veze


Naš tim ima detaljnu, široku i zaista globalnu mrežu za pristup informacijama o zakupcima kroz neprevaziđeni portfolio globalnih i regionalnih zadržanih klijenata, koji dopunjavaju najjači reprezentativni timovi za zastupanje zakupaca na lokalnom tržištu. Sveukupno, nudimo vam trenutne informacije o tome šta to još zakupci žele i omogućavamo pristup - kroz kvalitetne odnose sa donosiocima odluka - kada je neophodno da se održi ključni sastanak za završetak važnih transakcija.

Imamo specijalizovane timove u svim glavnim klasama imovine:


Naše vodeće usluge na tržištu su:

  • Akvizicija, raspolaganje i zadaci
  • Kampanje za zakupninu još neizgrađenih objekata
  • Tradicionalni i digitalni marketing imovine
  • Konsultacija za zakup
  • Savet za finansiranje
  • Razvojna procena i analiza izvodljivosti
  • Transakciono strukturisanje
  • Analiza finansijske odgovornosti
     
Povezane usluge: