CBRE pruža vodeće konsalting usluge na tržištu za upravljanje transakcijama, sarađujući sa klijentima i njihovim interesima za nekretnine kako bi se osigurale najuspešnije akvizicije, raspolaganje imovinom,obnove zakupa i pregledi komercijalnih zakupnina. 

Naše konsalting usluge dozvoljavaju klijentima da uspostave potpunu komercijalnu vidljivost njihovih imovinskih portfolija, tako što im se daju pouzdani saveti, i konačno, tako što se uspostavljaju koordinisane strategije koje povećavaju poslovnu vrednost pri upravljanju rizikom. 

Svesni smo činjenice da glavno poslovanje našeg klijenta često nije fokusirano na nekretnine. Imajući to u vidu, koristimo globalno skaliranje i centralnu koordinaciju da uspešno odgovorimo na tržišne uslove i obezbedimo usklađivanje sa vašom širom poslovnom strategijom.

Mi nudimo:

  • Korporativne strategije: Uspostavljanje i koordinacija akcionih planova; ponuda inovativnih korisničkih rešenja.
  • Konsalting usluge: Obezbeđivanje analize lokacije i radnog prostora, izračunavanje koristi od ponovnih pregovora, preseljenja, ili transakcije zakupa ili kupovine.
  • Upravljanje transakcijama: Akvizicije i raspolaganje zakupninama/vlasništvima, pregovori o zakupu i predaje zakupa, prodaja i zakup povratnih struktura, rešenja gradnje na zakupljenom zemljištu.


Globalno upravljanje portfolijomNudimo nenadmašnu ekspertizu u racionalizaciji procesa transakcije, štedeći vam vreme i novac na svemu, od jednokratnih transakcija do globalnog upravljanja vašim portfolijom i obavezama o zakupu. 


Ušteda troškova


Naša pouzdana savetodavna služba za upravljanje portfolijom i strategijom može brzo otkriti uštedu troškova u vašem poslovanju, uobičajena ušteda je oko 20% kroz optimizaciju vaše oblasti transakcija.