CBRE-ov tim za usluge portfolija tj. portfolio menadžment,obezbeđuje konsolidovani i tačan prikaz vaših podataka u imovinskom portfoliju, kao i sveobuhvatni zakup računovodstva i upravljanje nekretninama.

Ako našem timu prepustite da upravlja uslugama kao što su portfolio menadžment, prikupljanje zakupnina i obaveze našeg tima prema portfoliju, mi ćemo obezbediti uštede, smanjiti rizik i upravljati interakcijama između vlasnika i podzakupca u vaše ime, što će vas osloboditi i omogućiti vam da se fokusirate na svoje suštinske poslovne ciljeve.


Uštede na portfoliju i efikasnost


Naša analitika na vodećoj poziciji na tržištu i uvid će vam obezbediti jasan prikaz vašeg portfolija nekretnina, olakšavajući vaše upravljanje imovinom tako što ćete lako moći da pratite učinak i aktivnost tekućih radova.

Korišćenjem moćnih analitičkih alata, naši stručnjaci za portfolio menadžment će pomoći u identifikaciji efikasnosti tako što će preciznije uskladiti vašu nekretninu sa korporativnim ciljevima. Ovaj postupak našim klijentima obično donosi uštede od oko 20%.
 

Naše suštinske usluge portfolija:


  • Upravljanje podacima / Upravljanje zakupom: Unosićemo informacije iz vašeg portfolija i upravljati njima pomoću jedinstvene baze podataka.
    Ovde ćete odmah moći da pristupite svim vitalnim informacijama povezanim sa vašom imovinom, uključujući tip zakupa i imovine, trajanje zakupa, važne datume i kada se to može promeniti.
  • Računovodstvene usluge za klijenta: Naša kompletna imovinska usluga i usluga zakupa računovodstva uključuje obaveze i potraživanja.
    Postaraćemo se da se plaćaju samo ugovorene imovinske naknade, kao što su stope zakupnina, naknade za usluge i osiguranje.
    Ovaj tim takođe upravlja svim finansijskim zakupnim računovodstvenim - plaćanjima u vezi sa imovinom od korisnika zakupa; tačnim budžetima i poslovnim planovima, kao i revizijama zakupnina i naknadama za usluge.