Globalni smo lider u uslugama u oblasti komercijalnih nekretnina i investicijama.   Sa uslugama, uvidima i podacima koji obuhvataju svaku dimenziju industrije nekretnina, stvaramo rešenja za klijente svih veličina, u svakom sektoru i u svakoj geografskoj oblasti.

Saznajte više

Čime se bavimo

Izveštaji i istraživanja

Omogućavamo vam uvid u poznavanje tržišta i globalna kretanja

Naših 500 analitičara na globalnom nivou nudi aktivno znanje i višedimenzionalnu perspektivu koja je bez premca u industriji.

Pogledajte izveštaje i istraživanja

Usluge

Kreirajte rešenja za nekretnine sutrašnjice

Dozvolite da vam pomognemo pri:
Investiranju u nepokretnosti
Planiranju i zakupu
Dizajnu i gradnji
Upravljanju nekretninama i portfeljima
Transformaciji poslovnih rezultata

Istražite Usluge

Karijera

Pridružite nam se

Ne ostvarujemo potencijal samo u nekretninama. Pomažemo vam da ostvarite svoj potencijal.

Istražite karijerne mogućnosti

Najnoviji uvidi