Tipovi nekretnina

Kancelarijski prostor

Koristite najsveobuhvatniju svetsku platformu za usluge u oblasti nekretnina da biste pronašli inovativna rešenja za vaše specifične potrebe kao korporativni korisnik ili investitor u kancelarijski prostor.

office-hero-972x1296

Usluge za korisnike

Otključajte vrednost poboljšanjem produktivnosti i optimizacijom kancelarijskih lokacija, portfolia, vlasništva i strukture kapitala pomoću naših holističkih rešenja za performanse na radnom mestu, privlačenje i zadržavanje talenata i smanjenje troškova. Naša globalna tehnološka platforma povezuje profesionalce iz celog sveta koji koriste uvid u tržište kancelarijskog prostora i iskustvo da bi pružili snažne rezultate za lokalne, nacionalne i globalne korisnike.

Usluge za investitore

Sa pristupom koji obuhvata prodaju imovine, dugovanja i strukturirano finansiranje, investiciono bankarstvo, procenu i savetovanje, upravljanje imovinom, zakup u ime vlasnika i rešenja za upravljanje projektima, mi pružamo usluge za kancelarijske prostore — od kancelarija u predgrađu, kultnih poslovnih objekata i svega između — na svim glavnim tržištima.

Global Office Rent Tracker

Global Office Rent Tracker ilustruje ciklus iznajmljivanja kancelarija na ključnim lokacijama koje privlače najviše zakupnine i predstavljaju glavnu koncentraciju velikih korisnika.

Povezana istraživanja

Kontakt