Sa 500 kancelarija na šest kontinenata, naš tim sarađuje preko granica i u svakom sektoru nekretnina.  Naša globalna pokrivenost i obimni resursi pružaju klijentima višedimenzionalnu perspektivu i odgovore na bilo koju poslovnu potrebu.

Kroz četiri regionalne kancelarije naš tim za Jugoistočnu Evropu pokriva osam tržišta: Srbiju, Bugarsku, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru i Albaniju, pružajući sveobuhvatne i specijalizovane usluge klijentima.

Naše kancelarije

Saznajte više o kompaniji CBRE