Investiranje, finansiranje i vrednost

Globalna predviđanja i analitika

Pouzdani stručnjaci kompanije CBRE za ekonomiju, nauku o podacima i predviđanje, ekonometrijski savetnici, pružaju najtraženija analitička istraživanja nekretnina u svetu

$name

Pristupite globalnoj platformi za prognoze kompanije CBRE

Econometric Advisors

Već ste klijent?

Ulogujte se u Econometric Advisors

ERIX

Već ste pretplatnik?

Ulogujte se u ERIX

Ekonomski podaci koji će podržati vašu strategiju

Napredne analitičke tehnike kompanije CBRE primenjuju se dosledno i u obimu koji nema premca u industriji. Sa vešto vođenim istorijskim analitičkim skupovima podataka, ekonomisti kompanije CBRE mogu konzistentno da analiziraju karakteristike, upravljaju i testiraju modele predviđanja kako bi profesionalcima i klijentima kompanije CBRE ponudili jedinstvene uvide u prošlost i obezbedili verodostojne scenarije za budućnost. Višedimenzionalni pogled kompanije CBRE unapređuje industriju komercijalnih nekretnina i donosi transformacione rezultate za klijente.

Osnaživanje naprednih ideja

Ekonomisti i istraživači podataka, zajedno sa vlasničkim paketom analitičkih alata, pretvaraju nepotpuna zapažanja o komercijalnim nekretninama u korisne uvide. Naša mreža prognostičara klijentima pruža globalno autoritativno vođstvo i znanje o lokalnom tržištu bez premca. Najveći svetski investitori oslanjaju se na jasne i dosledne nalaze kompanije CBRE, jer ovi uvidi utiču na to kako razmišljaju o svojim ulaganjima u nekretnine.

Naš rukovodeći tim

Otkrijte naše najnovije izveštaje i istraživanja tržišta

Naših 500 globalnih istraživača nudi delotvorno znanje i višedimenzionalnu perspektivu koja je bez premca u industriji.