Planirajte, iznajmite i uselite se

Odabir lokacije i strategija lokacije

Donesite bolje odluke o lokaciji uz holistički pristup koji uzima u obzir faktore kao što su troškovi rada i dostupnost, logistika lanca snabdevanja i državni i lokalni podsticaji.

site-selection-and-location-strategy-hero

O usluzi

Vaša lokacija ima strateški značaj i značajne implikacije na operativni uspeh. Naši stručnjaci isporučuju prilagođene, kreativne rezultate za organizacije, tj. vrstu pozitivnog povrata koju samo dobro razvijena strategija lokacije može da pruži. Pomažemo vam da odredite ključne lokacije koristeći transparentnu i prediktivnu analitiku podataka koja pruža konkurentsku prednost i maksimizira operativne uštede i podsticaje.

Ukratko

Bez obzira da li tražite jednu novu lokaciju zbog proširenja poslovanja ili razmatrate regionalne ili globalne operacije vaše kompanije kako biste:

  • Povećali dostupnost radne snage
  • Smanjili troškove
  • Ušli na nova tržišta 
  • Obezbedili lokaciiju i platformu koja vam omogućava implementaciju digitalne transformacije

Kombinujemo iskustvo sa analitikom podataka koja je vodeća na tržištu, kako bismo pružili nezavisne, robusne, objektivne savete i bili sigurni da je vaše poslovanje na pravom mestu.

Vrednost koju isporučujemo


  • Identifikujemo najbolje lokacije za pristup talentima i radnoj snazi, a ne one očigledne izbore
  • Ostvarivanje uštede troškova rada od 20-30% (unutar zemlje) ili 50-70% kroz nearshoring 
  • Pružamo nezavisne, objektivne savete i okvire za odlučivanje koji daju obrazloženja za odabir ili odbijanje lokacija

O usluzi

Ključne usluge

Naš rukovodeći tim

Otkrijte naše najnovije izveštaje i istraživanja tržišta

Naših 500 globalnih istraživača nudi delotvorno znanje i višedimenzionalnu perspektivu koja je bez premca u industriji.